RODO

W obszarze ochrony danych osobowych współpracujemy z profesjonalistami, zajmującymi się tą tematyką od 2007 roku.

Prowadzimy doradztwo w zakresie spraw dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych oraz innych dóbr osobistych, a także kompleksowe wdrożenia procedur zgodnych z RODO. Przy wdrożeniach zależy Nam na dostosowywaniu procedur do panujących realiów, a nie odwrotnie, dlatego uważamy, że powinny być „szyte na miarę”. Pracę z Klientem przy wdrożeniu, czy audycie kończymy szkoleniem. Szkolenie nie ma formy wykładu, jest dyskusją która zaakcentuje rozwiązania, a nie problemy.

Usługi świadczone przez Kancelarię w obszarze ochrony danych osobowych i ochrony dóbr osobistych obejmują doradztwo w zakresie indywidualnych spraw. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, polityki, procedury dla jednostek publicznych oraz firm prywatnych. Przeprowadzamy inwentaryzację i mapowanie procesów przetwarzania danych oraz audyt w zakresie spełnienia wymagań i dotychczas stosowanych procedur, przy współpracy z Audytorem Wewnętrznym oraz Auditorem Wiodącym ISO PN 27001. Szacujemy ryzyka i przedstawiamy ocenę skutków przetwarzania danych. Tworzymy, bądź dostosowujemy projekty umów pod kątem ochrony danych.

Kancelaria zapewnia również właściwe przygotowanie do kontroli Urzędu Ochrony Danych. Oferujemy także usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych oraz szkolenia ochrony danych osobowych. Dla jednostek publicznych prowadzimy doradztwo w sprawie informacji publicznej oraz ochrony informacji niejawnych.