prawo gospodarcze

PRAWO CYWILNE

Podstawowa sfera życia codziennego każdego człowieka jest uregulowana i związana z przepisami prawa cywilnego.

Nie każdy z ludzi zdaje sobie sprawę, z faktu, że dziennie wstępuje w kilka stosunków prawnych – egzemplifikując robiąc zakupy w sklepie, czy podróżując autobusem. Kwestie uregulowane poprzez prawo cywilne to otaczającą nas rzeczywistość zamknięta w prawach, obowiązkach, czy sporach z nich wynikających, które to Kancelaria jest w stanie Państwu skrupulatnie przedstawić, wyjaśnić, zabezpieczyć i rozwiązać.

W sytuacji, kiedy stracą Państwo w wypadku członka rodziny, doznają uszczerbku na zdrowiu, czy szkody, bądź będą podmiotem sporu wynikającego z czynu niedozwolonego, Kancelaria może Państwu pomóc w sprawie o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, zasądzenia renty. Zajmujemy się wszelkimi sporami wynikającymi z umów, egzemplifikując: o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane, pożyczki, ubezpieczenia, darowizny, czy umów nienazwanych.

Doradzamy, tworzymy, poprawiamy oraz opiniujemy umowy. Szczególną działalnością Kancelarii jest ochrona praw konsumentów.

Zajmujemy się zwrotem składek pobranych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także prowizji i innych opłat okołokredytowych przy wcześniejszej spłacie kredytów. Prowadzimy sprawy o zapłatę, eksmisję, a także egzekucję należności. Sporządzamy sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty. Znajdujemy skuteczne rozwiązania w sporach dotyczących ochrony prawa własności, współwłasności i dóbr osobistych. Prowadzimy postępowania o zasiedzenie i służebność.

Z uwagi na znaczną rozpiętość unormowań prawa cywilnego, przedstawiona egzemplifikacja zawisłych w Kancelarii spraw nie stanowi katalogu zamkniętego.