obsluga firm przedsiebiorcow

OBSŁUGA FIRM

Regularny, a jednocześnie prawidłowy udział przedsiębiorców w obrocie gospodarczym związany jest z potrzebą przestrzegania aktualnych przepisów prawa i reakcją na ich zmiany.

Usługi świadczone przez Kancelarię zapewniają w szczególności stałą, bądź doraźną pomoc w kwestiach związanych z prowadzeniem biznesu zarówno osobom fizycznym, prawnym jak i spółkomDoradzamy, tworzymy, poprawiamy oraz opiniujemy umowy oraz inne akty – egzemplifikując regulaminy, statuty, oświadczenia. Udzielamy porad prawnych w każdej dziedzinie prawa. Oferujemy także doradztwo podatkowe. Nasz fach obejmuje także zakładanie spółek.

Uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami, a także rozwiązujemy wszelkie spory wynikłe na tle prowadzonej przez Państwa działalności, do których podchodzimy z dozą indywidualności, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa interes, zarówno w postępowaniu polubownymjak i w sprawach zawisłych przed sądem. Przeprowadzamy windykację należności oraz egzekucję nałożonego orzeczeniem sądu obowiązku.

Kancelaria zapewnia Państwu pełną obsługę prawną i reprezentację na kanwie każdego zawisłego problemu firmowego.