prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

Udział przedsiębiorców w obrocie gospodarczym wiąże się przede wszystkim z zawieraniem umów sprzedaży, czy świadczeniem usług.

Na stronach stosunku prawnego ciążą określone obowiązki, których nieprzestrzeganie warunkuje powstanie kwestii spornych, długów, czy wierzytelności. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmują, w szczególności tworzenie, korektę oraz opiniowanie umów oraz innych aktów – egzemplifikując regulaminów, statutów, oświadczeń – niezbędnych w zakresie prowadzonego przez Państwa biznesu.

Uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami, a także rozwiązujemy wszelkie spory wynikłe na tle prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, do których podchodzimy z dozą indywidualności, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa interes, zarówno w postępowaniu polubownym, jak i w sprawach zawisłych przed sądem. Przeprowadzamy windykację należności oraz egzekucję nałożonego orzeczeniem sądu obowiązku.

Kancelaria zapewnia Państwu pełną obsługę prawną i reprezentację na kanwie każdego zawisłego problemu firmowego.