prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE

W Kancelarii mogą Państwo uzyskać poradę prawną, pismo, pozew, wniosek, a także zlecić prowadzenie kompletnego postępowania sądowego.

Z uwagi na fakt, że spory powstałe na gruncie szeroko rozumianego prawa rodzinnego dotyczą najbliższych osób, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i ze zrozumieniem, przedstawiając najbardziej optymalne na kanwie zawisłego stanu faktycznego rozwiązanie, mające na celu zabezpieczenie w najlepszy sposób interesu Naszego Mocodawcy. Kancelaria opiera się na najwyższych standardach, dużej wiedzy i doświadczeniu.

Specjalizujemy się w sprawach o rozwód, separację, a także w żądaniu alimentów na rzecz dzieci, byłych małżonków, czy rodziców. Pomagamy również uwolnić się od obowiązku alimentacyjnego oraz jego obniżenia, a wobec uprawnionego także do podwyższenia przysługujących mu należności. Znajdujemy rozwiązania prawne wobec osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego – odebranie prawa jazdy, skazanie za przestępstwo niealimentacji. Specjalnością Kancelarii są ponadto sprawy dotyczące ustalenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem – pozbawienie, bądź ograniczenie, a także ustalenie kontaktów z dziećmi.

W zakresie spraw dotyczących małżonków prowadzimy także sprawy o podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, również z datą wsteczną. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmują także sprawy o wyrażenie zgody na wydanie dziecku paszportu, wyjazd za granicę, czy inne istotne rozstrzygnięcia.

W ramach świadczonych usług oferujemy prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem lub zaprzeczeniem macierzyństwa, bądź ojcostwa, o przysposobienie, opiekę i kuratelę, a także ubezwłasnowolnienie. Zajmujemy się również sprawami związanymi z konkubinatem.