Magdalena Wiśniewska

Porady Prawne Dzierżoniów | Bielawa

Porada prawna – to najczęściej pożądana forma pomocy prawnej, świadczona przez radcę prawnego i adwokata.

Niewątpliwie, porady prawne są niezwykle istotne dla podstawowych sfer życia człowieka, czy biznesu. Porady prawne w Dzierżoniowie służą osobom borykającym się z niewiedzą oraz stojącym w obliczu problemu.

Nawet pozornie nieskomplikowane czynności, egzemplifikkując kupno mieszkania, samochodu, zaciągnięcie kredytu, udzielenie pożyczki, darowizny, sporządzenie testamentu, spór z ubezpieczycielem o zapłatę odszkodowania mogą rodzić wiele pytań i niejednoznacznych odpowiedzi, którym z rozwiązaniem przychodzą profesjonalnie udzielone porady prawne. Niewiedza, niedopatrzenie, nieprzeczytanie umowy, czy nieprzemyślane podpisanie dokumentu to instrukcja kłopotów, których możemy uniknąć konsultując się z radcą prawnym.

Kancelaria Radcy Prawnego stoi na stanowisku, że istotną kwestią jest zabezpieczenie prawnie chronionych interesów w odpowiednim czasie. W konsekwencji, najbezpieczniej jest skorzystać z porady prawnej u źródła rodzącego się problemu. Wspomnieć w tym miejscu należy jednak znaną paremię, a mianowicie „Lepiej późno niż wcale”. Zatem należy pamiętać, że na poradę prawną nigdy nie jest za późno, choć niewątpliwie „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Niemniej jednak powzięcie skutecznych środków prawnych nawet w najbardziej zaawansowanym stadium problemu może okazać się skutecznie rzuconym kołem ratunkowym. .


Sprawy rodzące określone skutki prawne w sferze osób najbliższych, przykładowo nabycie spadku, podział spadku, zachowek, rozwód, alimenty, kontakty z małoletnimi dziećmi wywołują wiele emocji. W celu ochrony nerwów, zdrowia oraz uniknięcia zbędnego stresu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Radca prawny podejdzie do sprawy racjonalnie, rozważnie i ze spokojem.

Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych osobiście, telefonicznie, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail, w dziedzinach prawa wyszczególnionych w profilu działalności.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Wiśniewska świadczy pomoc prawną w szerokim zakresie prawa - porady prawne Dzierżoniów

PRAWO RODZINNE

W Kancelarii mogą Państwo uzyskać poradę prawną w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie , rozwód z orzeczeniem bez winy, separację, podział majątku po rozwodzie, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, przysposobienie, opiekę i kuratelę, kontakty z dziećmi, ubezwłasnowolnienie, wyrażenie zgody na wydanie dziecku paszportu, wyjazd za granicę, czy inne istotne rozstrzygnięcia.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria może Państwu pomóc w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zasądzenie renty. Odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące spraw o zapłatę, eksmisję, egzekucję należności, a także o zasiedzenie i służebność. Znajdujemy skuteczne rozwiązania w sporach z bankami, a także dotyczących ochrony prawa własności, współwłasności i dóbr osobistych. Rozwiązujemy nieporozumienia wynikające z umów o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane, pożyczki, ubezpieczenia, darowizny i innych.
Z uwagi na znaczną rozpiętość unormowań prawa cywilnego, przedstawiona egzemplifikacja spraw nie stanowi katalogu zamkniętego.

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria odpowiada na pytania jak zabezpieczyć siebie i osoby bliskie na wypadek śmierci, a także uchronić przed długami spadkowymi. Doradzamy jak sporządzić testament oraz uregulować sytuację prawną po zmarłej osobie. Udzielamy porad prawnych jak nabyć spadek, dokonać jego podziału, otrzymać zachowek, unieważnić testament, uznać osobę bliską za niegodną dziedziczenia.

PRAWO PRACY

Wypowiedzenie umowy o pracę, brak zapłaty należnego wynagrodzenia, wydania świadectwa pracy, wypadek przy pracy, bądź w drodze do i z pracy, nałożone kary porządkowe, dyskryminacja, mobbing to tylko niektóre problemy, które rozwiązujemy w Kancelarii. Kancelaria oferuje także porady prawne w kwestiach związanych z chorobami zawodowymi. Oferujemy również pomoc w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

PRAWO KARNE

Udzielamy porad prawnych w postępowaniach przed Policją, Prokuraturą, przed sądem, czy po uprawomocnieniu się wyroku. Doradzamy jak sporządzić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, uchronić się przed mandatem karnym, odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, otrzymać przerwę w jej wykonaniu, czy przedterminowe warunkowe zwolnienie. Pomagamy osobom skazanym w odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Doradzamy jak rozłożyć grzywnę na raty, a także ją umorzyć. Zapewniamy Państwu pomoc w sprawach w przedmiocie zarządzenia wykonania kary, a także wcześniejszego zatarcia skazania.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Doradzamy jak załatwić sprawnie i szybko sprawy w urzędzie. Kancelaria udzieli Państwu porad prawnych w zakresie granic władzy publicznej i sposobów ochrony przed jej nadmierną ingerencją w sferę życia w problematycznej dla Klienta sprawie.

WINDYKACJA I ANTYWINDYKACJA

Kancelaria udzieli Państwu szczegółowych informacji w kwestiach odzyskania należnych pieniędzy, a także uchronienia się od nienależnego, czy przedawnionego długu. Doradzimy Państwu, co zrobić po otrzymaniu nakazu zapłaty z Sądu, bądź wszczęcia postępowania u komornika

ODSZKODOWANIA

W sytuacji, kiedy stracą Państwo w wypadku członka rodziny, doznają uszczerbku na zdrowiu, czy szkody, bądź będą podmiotem sporu wynikającego z czynu niedozwolonego, Kancelaria może Państwu pomóc w sprawie o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, zasądzenia renty, naprawienia szkody.

Jak należy przygotować się do porady prawnej? - porady prawne Dzierżoniów

  • Aby porady prawne były skuteczne, zanim spotkasz się z radcą prawnym lub adwokatem w Kancelarii w miejscowości Dzierżoniów, uporządkuj najistotniejsze kwestie związane z Twoim problemem prawnym.
  • Ułóż listę pytań, na które porady prawne udzielone przez radcę prawnego i adwokata mają dać Ci odpowiedź.
  • Skompletuj wszystkie dokumenty dotyczące problemu, którego konsekwencją ma być porada prawna. Zabierz je ze sobą do Kancelarii Radcy Prawnego lub Kancelarii Adwokackiej.
  • Pamiętaj, że radca prawny i adwokat obowiązani są zachować wszystkie informacje, które dostarczyły im porady prawne w tajemnicy. Kancelaria Radcy Prawnego i Kancelaria Adwokacka to miejsca, gdzie należy być szczerym i nie ukrywać niczego.

W jaki sposób Kancelaria Radcy Prawnego w miejscowości Dzierżoniów udziela porady prawnej?

  • Osobiście. Porady prawne, których udziela radca prawny i adwokat odbywają się wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniem wizyty.
  • Telefonicznie. Radca prawny i adwokat mogą pomóc Ci przez telefon, jeżeli porady prawne nie wymagają analizy dokumentów.
  • E-mailowo. W dobie powszechności Internetu porady prawne są świadczone także w elektronicznej formie pisemnej. Wystarczy, że opiszesz swój problem w wiadomości e-mail, a radca prawny lub adwokat udzielą Ci porady prawnej w tej samej formie.

Porady prawne udzielane zdalnie niczym nie różnią się od pomocy prawnej świadczonej bezpośrednie w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego i Kancelarii Adwokackiej.