Prawo Pracy

PRAWO PRACY

Obszar prawa pracy to gałąź prawa, która dotyczy ludzi podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku pracy, a także osób to miejsce pracy tworzących.

Jego regulacje wyrażają podstawowe prawa i obowiązki pracownika, a także zatrudniającego go pracodawcy, pomiędzy którymi nieraz wytwarza się cienka granica. Wypowiedzenie umowy o pracę, brak zapłaty należnego wynagrodzenia, wydania świadectwa pracy, wypadek przy pracy, bądź w drodze do i z pracy, nałożone kary porządkowe, dyskryminacja, mobbing to tylko niektóre problemy z jakimi spotkać mogą się Państwo w pracy.Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie prawa pracy obejmują, w szczególności sprawy o zapłatę należnego wynagrodzenia, istnienia stosunku pracy, bezskuteczność jego wypowiedzenia, a także o przywrócenie do pracy, poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia, w tym odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy. Kancelaria oferuje także pomoc w kwestiach związanych z chorobami zawodowymi, a także wypadkami przy pracy, bądź w drodze do lub z pracy, nałożonymi przez pracodawcę karami porządkowymi. Sporządzamy projekty umów o pracę, porozumień, regulaminów pracy, czy wynagrodzeń. Oferujemy także pomoc w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i sporządzanie odwołań od decyzji.Oferta Kancelarii obejmuje sporządzanie wszelkiego rodzaju pism oraz reprezentację przed każdym podmiotem oraz w zawisłych postępowaniach. Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.