obsluga firm przedsiebiorcow

KREDYTY FRANKOWE

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Państwa wpadło w sidła kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich. W większości umów frankowych banki zawierały tzw. klauzule abuzywne, które w niekorzystny sposób kształtują Państwa sytuację finansową, generując nadpłaty z tytułu stosowania przez banki zawyżonego kursu waluty franka szwajcarskiego. Dążymy do unieważnienia umów indeksowanych i denominowanych do waluty CHF, ewentualnie do ich odfrankowienia i zwrotu nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul.

Nieważność umowy orzeczona przez sąd powoduje potraktowanie umowy kredytowej jako nigdy nie zawartej i rodzi roszczenie o zwrot wszystkich wpłat dokonanych na poczet kredytu.

Odfrankowienie oznacza uznanie przez sąd zawartych w umowie kwestionowanych postanowień za niedozwolone, a w konsekwencji bezskuteczne, czyli nie wiążące kredytobiorców. Wówczas zawarty kredyt jest od początku kredytem złotówkowym, a bank winien dokonać zwrotu nadpłaconych rat kredytu.