prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne to bardzo duża ilość aktów prawnych, poświęcona stosunkom władzy z człowiekiem.

Załatwienie sprawy w urzędzie nie zawsze bywa łatwe i napotkać może trudności. Kancelaria przedstawi Państwu granice władzy publicznej i sposoby ochrony przed jej nadmierną ingerencją w sferę życia w problematycznej dla Klienta sprawie.

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie szeroko pojmowanego prawa administracyjnego obejmują, egzemplifikując sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pomoc Kancelarii przejawia się również w sporządzaniu wniosków, skarg, podań, czy reprezentacji przed organami administracji publicznej oraz sądami.